Katrine Binzer ::

Landskabsarkitekt, cand.hort.arc

Tegnestuen udfører opgaver inden for planlægning og forvaltning af det åbne land, her under landskabsanalyser. Landskabsanalyser giver et godt grundlag for den kommunale forvaltning af det åbne land og for vurderinger af placering af større eller mindre anlæg i landskabet, og er en del af VVM redegørelser.

Landskabsanalyser kan også bidrage til identificering af særlige oplevelsesrige natur- eller kulturhistoriske landskabselementer.

Grundlag for analyserne er bl.a. luftfotos, historisk- og topografisk kortmateriale, samt ikke mindst besøg på stedet.  

web