Katrine Binzer ::

Landskabsarkitekt, cand.hort.arc

Tegnestuen har en særlig interesse i restaurering, bevaring og udvikling af historiske anlæg, såsom herregårdanlæg, kirkegårde, forsvarsværker, parker og haver.

Ved restaurering eller fornyelse af historiske anlæg lægger vi vægt på ikke at være smagsdommere, der foretrækker en stilart frem for en anden. Vores målsætning er at finde ind til den enkelte haves autenticitet, dens ånd og fortællinger og samtidig skabe en fornyelse, der kan leve op til vores tids vedligeholdelses- og driftshensyn.

 

 

 

web