Binzer Landskab Aps

Vi udfører opgaver i alle skalaer, inden for landskabsarkitektur og planlægning. Uanset projektets størrelse er det en målsætning at arbejde med respekt for stedets historie og omgivelser og med en stærk arkitektonisk enkelhed og klarhed. 

Tegnestuen lægger vægt på at føre projekterne til dørs gennem et ærligt og direkte samarbejde med bygherrer, brugere og samarbejdspartnere.

Tegnestuen er etableret i 2011 og har et tæt samarbejde med Kirsten Lund-Andersen der med sin lange erfaring giver en værdifuld faglig sparring i det daglige arbejde. Derudover inddrages relevante samarbejdspartnere i forhold til projekternes omfang og indhold

Tegnestuens hovedkompetencer ligger indenfor restaurering og fornyelse af historiske anlæg samt indenfor planlægning og landskabsanalyse i det åbne land.