Referencer

Historiske anlæg

Tegnestuen har en særlig interesse i restaurering, bevaring og udvikling af historiske anlæg, såsom herregårdanlæg, kirkegårde, forsvarsværker, parker og haver.

Ved restaurering eller fornyelse af historiske anlæg lægger vi vægt på ikke at være smagsdommere, der foretrækker en stilart frem for en anden. Vores målsætning er at finde ind til den enkelte haves autenticitet, dens ånd og fortællinger og samtidig skabe en fornyelse, der kan leve op til vores tids vedligeholdelses- og driftshensyn.

Kirkegårde

Tekst om kirkegårde kommer snart

Landskabsplanlægning

Tegnestuen udfører opgaver inden for planlægning og forvaltning af det åbne land, her under landskabsanalyser. Landskabsanalyser giver et godt grundlag for den kommunale forvaltning af det åbne land og for vurderinger af placering af større eller mindre anlæg i landskabet, og er en del af VVM redegørelser.

Landskabsanalyser kan også bidrage til identificering af særlige oplevelsesrige natur- eller kulturhistoriske landskabselementer.

Grundlag for analyserne er bl.a. luftfotos, historisk- og topografisk kortmateriale, samt ikke mindst besøg på stedet.